درباره ما

درباره ما

شرکت پرتو نگار پرشیا فعالیت خود را در زمینه طراحی، تولید، نصب و نگهداری سیستم های تصویرگر پزشکی هسته ای از خرداد 1389 در ایران آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر، به مدد مدیریت کارا، پرسنل متخصص، بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و نیز استفاده از کلیه ظرفیت های موجود در کشور، موفق به تولید سیستم های زیر گردیده است:

 • سیستم تصویربرداری اسپکت تمام بدن (inSIGHT)
 • سیستم تصویربرداری اسپکت قلبی (ProSPECT II)
 • سیستم تصویربرداری اسپکت قلبی (ProSPECT)
 • سیستم تصویربرداری پت حیوانی (Xtrim)
 • سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی (HiReSPECT)
 • سیستم تصویربرداری اسپکت حیوانی (HiReSPECT II)
 • گاما پن (GammaPen)
 • گاما کمرای دستی جهت استفاده در اتاق عمل (SURGEOSIGHT)
 • گاما پروب (SURGEOGUIDE II)
 • تست تنفسی اوره (HeliGuide)

همچنین این شرکت قادر به ارایه خدماتی گسترده تر در زمینه های زیر نیز می باشد:

 • مشاوره و طراحی سایت های پزشکی هسته ای و PET
 • مشاوره و طراحی سایت جهت طراحی بخش تولید رادیو دارو
 • انجام محاسبات شیلدینگ

سـند چـشم انـداز

آماده‌سازى بستر توليد انبوه و صنعتى سازى فعاليت‌هاى سازمان با توسعه فيزيكى و ارتقاء بخش‌هاى مختلف آن همراه با:

 • نظم‌دهى و بهينه‌سازى فرآيندها
 • افزايش توان علمى و مهارت‌هاى فنى
 • اخذ مجوزهاى لازم و از همه مهمتر همت و تلاش مداوم خستگى‌ناپذير و هدفمند تمامى كاركنان و مديران سازمان در راستاى رسالت ذكر شده
 • بهبود سطح كمى و كيفى زندگى سهامداران
 • اعطاء حداقل دو نمايندگى فروش يا توليد در خارج از كشور
 • راه‌اندازى حداقل يك شركت اقمارى متناسب با فعاليت‌هاى سازمان

رسـالـت

 • توليد تجهيزات پزشكى تشخيصى، درمانى و تحقيقاتى و ارائه آنها به بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتى و ديگر سازمان‌هاى مربوطه در سراسر ايران براى حركت به سوى عدم وابستگى به ديگر كشورها
 • جلوگيرى از خروج سرمايه‌هاى ملى و دستيابى به فن‌آورى‌هاى نوين و پيشرفته در راستاى رفع نيازهاى مردم كشور، افزايش سلامت و كيفيت زندگى بيماران
 • افزايش توان علمى متخصصين ايرانى در اين حوزه با تكيه بر خلاقيت، توان علمى و مهارت‌هاى فنى متخصصين داخلى و بهره‌گيرى از نيروهاىجوان علمى، پرتلاش و مسئوليت‌پذير

ارزش‌هـا

 • احترام به شخصيت و كرامت انسانى تمامى افرادى كه به نحوى با سازمان در ارتباط هستند
 • محترم شمردن حوزه‌هاى شخصى افراد
 • خلاقيت، ايده‌پردازى و نو‌آورى مبتنى بر دانش
 • همدلى و دوستى
 • سخاوتمندى
 • امانت‌دارى
 • اعتماد به نفس و اميدوارى
 • حفظ محرمانگى دانش و تجربيات متعلق به شركت
 • خوشنامى و اعتبار در جامعه علمى، صنعتى، مشتريان و رقبا
 • رعايت حق مالكيت مادى و معنوى ايده‌ها، پروژه‌ها و توليدات
 • مسئوليت‌پذيرى
 • احساس وظيفه در توانمندسازى همكاران
 • صداقت و راستگويى
 • وفادارى و تعهد به اصول سازمان
 • نظم و انضباط
 • مهم شمردن فعاليت‌ها و تلاش‌هاى ديگر همكاران در تيم‌هاى مختلف شركت

بـاورهـا

ما باور داریم:

 • با همت و تلاش هدفمند و بهره‌ورى از دانش و مهارت‌هاى متخصصين ايرانى مى‌توانيم از بسيارى از وابستگى‌ها رهايى يابيم
 • تلاش ما در طراحى و توليد دستگاه‌ها در ايران و فراهم كردن امكانات تشخيصى و درمانى براى هموطنانمان علاوه بر راحتى آن‌ها براى كشورمان نيز افتخار به همراه دارد
 • مى‌توانيم با تلاش و ارتقاء توانمندى‌هاى خود علاوه بر رفع نيازهاى مردم عزيزمان به ديگر كشورها نيز كمك كنيم
 • پیشرفت بدون پشتوانه علمی، تلاش و اعتماد به نفس پایدار نخواهد بود
 • کارکنان شايسته و متعهد با ارزش‌ترین سرمایه‌های ما هستند و همه موفقیت‌های سازمان مرهون شوق، ابتکار و تلاش آنهاست
 • تلاش برای رشد و ارتقای اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی كاركنان از وظایف اصلی ماست
 • پیاده‌سازی فرهنگ مسئولیت‌پذیری، صداقت و همدلی در ميان كاركنان سازمان کلید اصلى موفقیت ماست
 • کار تیمی مبتنی بر دانش و نوآوری راه رسیدن به اهداف را هموارتر می‌کند
 • احترام و تكريم مشتريان به عنوان صاحبان اصلى كسب و كار ما و پاسخگو بودن در برابر آنها موجب پيشرفت و دوام فعاليت‌هاى ما خواهد شد
 • بدون صداقت و راستگویی، امانتداری و تعهد و حفظ احترام و منافع كليه همکاران پیشرفت نخواهیم داشت
 • تـلاش و حـرکت به سـوی اهـداف اشـاره شـده در سـند چـشم‌انـداز در راسـتای رسـیدن بـه دسـتاورد نـهایی با رعـایت کـلیه ارزش‌هـا و بـاورهای سـازمان صـورت خـواهد پـذیرفت.

آنچه دیگران درباره ما می گویند